passzívház

Passzívház
Működési elvek

Cikkek

Megújuló energiaforrás-e az erdeinkből származó fa?
2007.06.01.

A villamos energia törvény tervezete szerint a jövőben nem támogatandó a hazai erdészeti fakitermelésből származó faanyag felhasználásával történő villamosenergia-termelés.

Mit tartalmaz a kérdéses törvénytervezet?
A tervezet a megújuló energiaforrások használata és támogatása tárgyában úgy rendelkezik, hogy:
9. § (1) A környezet és a természet védelme, a felhasználók ellátása, az elsődleges energiaforrások felhasználásának megtakarítása, valamint a felhasználható energiaforrások bővítése érdekében elő kell segíteni a megújuló energiaforrás, a hulladék, mint energiaforrás, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia felhasználását.
A továbbiakban arról is rendelkezik, hogy külön jogszabályban kell szabályozni a fentiek szerint termelt áram kötelező átvételét, és azt különböző szempontok alapján differenciálni szükséges.
Ezt Európa számos - általunk követendőnek vélt - országában is hasonlóan szabályozták.
A tervezet a 10. § (1) bekezdésében azt részletezi, hogy a kötelező átvétel differenciált rendszeréről szóló, külön jogszabály megalkotásakor a kormánynak milyen szempontokat kell figyelembe vennie:
- hosszú távú kiszámíthatóság, az energiapolitikai irányelvekkel való összhang szükséges,
- termelői versenyt kell teremteni,
- figyelembe kell venni az egyes eljárások megtérülési idejét, a felhasználók teherbíró képességét, az eljárásoknak az ország természeti adottságaival való összhangját, stb.,
Ezek a szempontok teljesen érthetőek, és valószínűleg az állampolgárok egyetértésével is találkoznak.
Az erdőgazdálkodóknak szóló meglepetés a 10. § (2) bekezdésében van, amely szerint a támogatott, kötelező átvételi rendszerben - egyebek mellett és egy átmeneti kivétellel - nem segíthető elő az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvényben meghatározott fakitermelésből származó energiaforrás felhasználásával történő villamosenergia-termelés!
Ez azt jelenti, hogy a magyarországi erdőkből, az Erdőtörvényben meghatározott fakitermelésekből származó energiaforrást (hengeres fa, erdei apríték, vágástéri hulladék) felhasználó villamosenergia-termelés nem támogatható.
Tehát, a jövő stratégiájában erdeink szabályosan kitermelt faanyaga nem lesz támogatásra érdemes, megújuló energiaforrás!
(Azután rá fogunk jönni, hogy csak a magyar fa nem lesz az, mert az uniós Szlovákiából vagy Romániából, esetleg az EU-n kívüli Ukrajnából származó fára nem is vonatkozik ez a passzus!)
Sok érvet lehet felhozni az arra alkalmas fa energetikai felhasználása és a fa megújuló energiaforrás mivolta mellett. Ezeket mindannyian ismerjük.
Arról azonban csak találgatni tudunk, hogy miért éppen és egyedüliként emeli ki a törvénytervezet a magyar erdőkből származó fát a támogatásra érdemes megújuló energiaforrások közül - számottevően csökkentve ezzel azokat a pénzügyi forrásokat, melyeket az erdők közcélú kezelésére, színvonalas gondozására lehetne visszaforgatni.

Forrás: www.forestpress.hu

Vissza