Biomassza

Passzívház
Működési elvek

Megújuló energiák » Biomassza

Biomassza: biológiai eredetű szervesanyag-tömeg, egy biocönózisban vagy biomban, a szárazföldön és vízben található élő és nemrég elhalt szervezetek (növények, állatok, mikroorganizmusok) testtömege; biotechnológiai iparok termékei; és a különböző transzformálók (ember, állatok, feldolgozó iparok stb.) összes biológiai eredetű terméke, hulladéka, mellékterméke.

A biomassza energia hasznosításának az alapja az égés, amely hőenergia felszabadulással járó folyamat.

 

Biomassza energiaforrásnak az alábbiak tekinthetők:

- mezőgazdasági termények melléktermékei, hulladékai

(szalma, kukorica-szár/csutka, stb.)

- energetikai célra termesztett növények

(repce, cukorrépa, különböző fafajok)

- állati eredetű biomassza

(trágya, stb.)

- erdőgazdasági és fafeldolgozási melléktermék illetve hulladék

(fa apríték, nyesedék, forgács, fűrészpor, háncs, stb.)

 

A biomassza, mint energiahordozó jellemzői:

- megújulása a fotoszintézisnek köszönhető

- az energia tárolása az által valósul meg, hogy a fotoszintézis során a növényekben létrejövő szerves anyagokban kémiai energia formájában raktározódik el a napfény energiája

- az energetikai hasznosítást úgy lehet megvalósítani, hogy nem növeljük a légköri szén-dioxid mennyiségét

- nagyban elősegíti az ásványkincsek megőrzését

- jelentősen kisebb a káros anyag emisszió (CO2, CO, SO2, CxHx) a fosszilis energiahordozókhoz képest

- az élelmiszer-túltermelés következtében felszabaduló földterületek reális alapot adnak a racionális hasznosításnak

- kedvező hatással van a vidékfejlesztésre, a munkahelyteremtésre


A biomassza, mint energiaforrás a következőképpen hasznosítható:

1. Közvetlenül:

- tüzeléssel, előkészítés nélkül, vagy előkészítés után

2. Közvetve:

- kémiai átalakítás után (cseppfolyósítás, elgázosítás), folyékony üzemanyagként vagy éghető gázként

- alkohollá erjesztés után üzemanyagként

- növényi olajok észterezésével biodízelként

- anaerob fermentálás után biogázként.

A biomassza energiahordozók kis- és közepes teljesítményű decentralizált hő- és villamos energiatermelésre, valamint motorhajtóanyagként hasznosítható viszonylag alacsony

energiasűrűsége miatt.

 

Felhasználási lehetősége Magyarországon

A biomassza energetikai célú hasznosítására elsősorban a hagyományos agrártermelési ágazatokban keletkező mező- és erdőgazdasági melléktermékek és hulladékok hasznosításának, az energetikai erdőgazdaság (energiaerdők) és az energetikai célú növénytermesztés (energianövények) keretén belül van lehetőség. Ezen források hasznosítására hazánkban reális lehetőségek kínálkoznak.

 


 

Tudta, hogy ma sajnos a keletkezo mennyiség 10%-át sem használják fel tüzelési/energiatermelési célra.